EN:
Cubes, circles, triangles and other shapes. With these simple symmetrical shapes I investigate the infinite possibilities of an exciting composition.
I use relief and color to suggest depth. The light changes at every point of view of the spectator, so that a new surprise is created again and again. The images reveal themselves through the slits of your eyes and the work balances between figuration and abstraction.
NL:
Blokjes, rondjes, driehoekjes en ander vormen. Met deze simpele symmetrische vormen onderzoek ik de oneindige mogelijkheden van een spannende compositie.
Ik gebruik reliëf en kleur om diepte te suggereren. Bij elk standpunt van de toeschouwer wisselt de lichtinval, waardoor er steeds weer een nieuwe verrassing ontstaat. Door de spleetjes van je ogen geeft de voorstelling zich bloot en balanceert het werk tussen figuratie en abstractie.
Back to Top